EN | NL | TH | ES

Stedelijke milieuverbetering in Pakse, Laos

CeTeau Thailand heeft weer een mooi project afgerond. Dit keer een sanitair stortproject in de buurt van Pakse, Laos. Het totale stortterrein bedroeg 13 hectare. Het project had tot doel de structurele werken te voorzien van een milieuvriendelijke en economische wijze van verwerking, transport en verwijdering van vast afval. Daarvoor heeft CeTeau de rehabilitatie en upgrading van bestaande sanitaire stortplaatsen, de bouw van nieuwe cellen en de verbetering van de faciliteiten en andere structurele systemen binnen de stortplaats uitgevoerd. CeTeau heeft dit veel eerder dan gepland af kunnen ronden!

Project informatie

Locatie : Pakse
Product : Landfill & Geomembraan HDPE
Land : Laos
Hoeveelheid :
Klant :
Periode : 25 sept 2017 - 24 sept 2020

Meer Projecten