EN | NL | TH | ES

Vacuum Consolidatie

Deze grondverbeteringsmethode gebruiken we vaak in combinatie met verticale en horizontale drainage. We plaatsen in de bodem een fijnmazig drainagesysteem dat we aansluiten op een vacuümpomp. De zachte grond isoleren we van de omgeving door op het maaiveld een ondoorlatende folie te leggen. Door vacuüm te zuigen komt er een onderdruk in de grond en een afname van de grondwaterspanning. De crux in het systeem zit hem in het drukverschil. Door het drukverschil in de drains en de poriëndruk in de grond wordt het water verticaal door de drain omhoog gedrukt en daarna horizontaal via scheidingstanken afgevoerd. Dit maakt dat de grond snel consolideert. Deze oplossing voorkomt dat we een kunstmatige overhoogte moeten aanbrengen en afgraven met alle kosten van dien.

Bodemtoepassingen en maximale diepte

De Vacuüm Consolidatie methode (VCM) is goed bruikbaar bij (zeer) zachte kleisoorten. Ook bij ziltige kleisoorten met een hoog watergehalte en plasticvervuiling is deze methode geschikt. Met dit type vervuiling vinden bedrijven dit soort bodems vaak ongeschikt voor gebruik of bebouwing. Vaak krijgen ze dan het advies om de grond integraal te vervangen door dure korrelige grond. CeTeau doet dat anders. Met VCM wordt de "slechte bodem" behandelbaar en dus bruikbaar. De behandeldiepte hangt af van de dikte van de zachte afzetting en de capaciteit van de drain installatiemachine. VCM-projecten kunnen een behandelingsdiepte hebben van 10, 15, 20 of 35 tot zelfs 45m.

Graph

Voordelen

  • Relatief snel en goedkoop in vergelijking met overhoogte.
  • Het consolidatieproces begint onmiddellijk na de installatie van de pompen en de afdichting (vergeleken met weken wachttijd bij overhoogte).
  • Real time inzicht in de resultaten.

Nadelen

  • De methode is niet zo effectief als er zandlagen diep in de zachte afzetting zitten.
  • Ondiep zand of doorlatende lagen moeten we behandelen met een slibwand isolatiesysteem.
  • Een zorgvuldige bewaking tijdens de installatie van het membraan is nodig om vacuümlekkage te voorkomen.
Meer Producten