EN | NL | TH | ES

Vibro compactie

Grondverbeteringstechnieken zijn geotechnische bouwmethoden die de eigenschappen van de bodemmassa veranderen door één van de volgende zaken te verbeteren:

-Toename van de dichtheid van de bodem en afschuifsterkte.
-Afname van de samendrukbaarheid.
-Vermindering van de zetting.
-Verbetering van het draagvermogen van de grond. 
-Versnelling van het consolidatieproces.
-Verbetering van de veiligheid tegen liquefactie in geval van een aardbeving
-In het algemeen herversterking van de bodem.

Afhankelijk van het bodemtype, de doelen en de projecteisen hebben we verschillende technieken voor grondverbetering beschikbaar.

Producten

Vibro Compactie / Vervanging

Vibro Compactie (Vibro Compaction) is een grondverbeteringstechniek die gronddeeltjes in een dichtere toestand brengt. Vibro Vervanging (Vibro Replacement) is een verbeteringstechniek die de bodem versterkt door middel van de constructie van granulaire kolommen ("stone columns").

Dynamische compactie

Dynamische compactie (dynamic compaction) is een grondverbeteringstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een zware "tamper" bevestigd aan een rupskraanboom en die men herhaaldelijk laat vallen om dusdanig de bodem te verdichten.

Rapid Impact Compactie

RIC is een grondverbeteringstechniek bestaande uit een op een graafmachine gemonteerde, hydraulische “tamper” van 9-16 ton. Door deze gecontroleerd te laten vallen, wordt de bodem in een dichtere toestand gebracht.

High Impact Rollende Compactie

HIRC is ook een "dynamische" verdichtingstechniek die bestaat uit een driehoekig, rechthoekig of hexagonaal "wiel" dat op een aanhangwagen is gemonteerd en dat door een tractor met een constante snelheid wordt getrokken om de bodem te comprimeren.

Vibro Compactie / Vervanging

Vibro Compactie (bodemverdichting) is een techniek die gronddeeltjes in een dichtere configuratie met trillingen mogelijk maakt door het gebruik van krachtige sondes.

Vibro Vervanging (granulaire kolommen) wordt toegepast in bodems waar Vibro Verdichting niet mogelijk is vanwege een hoog gehalte aan fijne deeltjes (meer dan 10% en meestal minder dan 40%). Vibro Vervanging maakt gebruik van dezelfde methode als Vibro Verdichting, namelijk krachtige vibratieflots die trillingen genereren om gronddeeltjes opnieuw te rangschikken. De verdichting wordt bereikt door radiale verplaatsing van de grond door vibratie. De resulterende ruimte wordt in kolommen opnieuw gevuld wordt met korrelig materiaal. 

Graph

Bodemtoepassingen en diepte

De vibro-verdichtingstechniek is het meest geschikt voor los zand tot grofkorrelige aarde met een slib / kleigehalte van minder dan 10% (minder efficiënt bij fijnstof tussen 10% en 15%). De techniek is van toepassing op dieptes tot 45m (of meer, afhankelijk van de kraancapaciteit).

De Vibro-vervanging (granulaire kolommen) is het meest geschikt voor zand met een fijnstofgehalte van meer dan 10% en meestal minder dan 40% of voor kleien die een bepaalde mate van peiling of laterale versterking vereisen. De techniek is van toepassing op dieptes tot 45m (of meer, afhankelijk van de kraancapaciteit).

Toepassingen

 • Vrijwel alle landaanwinningsprojecten.
 • Gebouwen.
 • Offshore en nearshore kunstmatige eilanden.
 • Pijpleidingen.
 • Wegen en spoorwegen.
 • Energiecentrales.
 • Infrastructuur in het algemeen.
 • Granulaire kolommen voor taluds op zachte bodems die de drainage moeten versnellen, de stabiliteit moeten verhogen en de inklinking moeten verminderen.
Application

Voordelen

 • Verhoogt het toelaatbare draagvermogen van de grond.
 • Minimaliseert totale en differentiële inklinkingen.
 • Beperkt het risico van liquefactie (tot de ontwerpdiepte) in geval van aardbevingen.
 • Reduceert de grootte van de fundering vanwege de versterkte grond.
 • Verdicht diepe grond tot een diepte van 45 meter.

Nadelen

 • Vibro Verdichting heeft een verminderde effectiviteit als zand een fijn stofgehalte tussen de 10% en 15% heeft en is definitief niet van toepassing als het fijnstofgehalte hoger is dan 15%, tenzij gecombineerd met andere grondverbeteringstechnieken.
 • In zeer zachte klei met ongedraineerde schuifsterkte van 20 kPa, kunnen granulaire kolommen niet toegepast worden vanwege een gebrek aan zijdelingse ondersteuning.
 • Granulaire kolommen worden niet aanbevolen voor hoge belastingen op zeer beperkte afmetingen.

Dynamische compactie

Bij Dynamische Compactie (DC) laat men een tamper van 10 tot 30 ton vallen en dit wordt meerdere keren herhaald vanaf een hoogte van 15 tot 30m, waardoor potentiële energie wordt omgezet in een verdichtingseffect voor de gronddeeltjes.

Graph

Bodemtoepassingen en diepte

De DC-techniek is het meest geschikt voor zand, van los zand tot grofkorrelige aarde met een slib / kleigehalte van minder dan 15% (kan efficiënt zijn met een fijnstofgehalte tussen 15% en 20%). De techniek kan worden toegepast op diepten tot 12m (de ideale effectieve diepte is maximaal 10m). DC is effectief, zowel boven als onder de grondwaterspiegel, hoewel verticale drains meestal worden gebruikt om te helpen bij de afvoer van poriewater als de grondwaterspiegel relatief ondiep is.

Toepassingen

 • Landaanwinningsprojecten.
 • Verdichting van vullingen, afval van mijnen, bodems die kunnen inzakken, stortplaatsen voor sanitaire voorzieningen en bodems die worden verzwakt door zinkgaten.
 • De methode werkt het best op korrelige bodems waar de mate van verzadiging laag is, de permeabiliteit hoog is en de drainage uitstekend is.

Voordelen

 • Relatief goedkope methode.
 • Verhoogt het toelaatbare draagvermogen van de grond.
 • Beperkt het risico van liquefactie in geval van een aardbeving.
 • Verdicht diepe bodems tot een diepte van 12m.

Nadelen

 • DC is niet geschikt als de waterdiepte ondieper is dan 1,5 meter.
 • Niet effectief wanneer bodems een fijnstofgehalte van meer dan 20% hebben.
 • Beperkingen in de nabijheid van zeer gevoelige structuren voor grondtrillingen.
 • Beperkte effectieve diepte van doorgaans 10m, hoewel dit tot 12m kan verbeteren.
 • Kan niet worden gebruikt in de nabijheid van ondergrondse diensten.
 • Kan niet worden toegepast als zachte cohesieve bodems zich in het bovenste deel van het verdichtingsprofiel bevinden.

Rapid Impact Compactie

RIC is een grondverbeteringstechniek bestaande uit een op een graafmachine gemonteerde, hydraulische “tamper” van 9-16 ton. Door deze gecontroleerd te laten vallen, wordt de bodem in een dichtere toestand gebracht. RIC is zowel een verdichtings- als een versterkingstechniek. Het gebruikt hetzelfde principe als met dynamische verdichting (Dynamic compaction), maar op een meer gecontroleerde manier (minder hoogte, minder gewicht en sneller). Aan de ene kant is het een verdichtingstechniek, omdat de techniek gronddeeltjes in een dichtere toestand brengt. Aan de andere kant kan het ook een versterkingstechniek zijn. Dan combineren we het met bodemvervanging (soil replacement) of steenaanvulling. Zo ontwikkelen we versterkende kolommen die het draagvermogen vergroten, de afzetting beperken (totaal en differentieel) en de afschuifsterkte vergroten.

Graph

Bodemtoepassingen en diepte

De RIC-techniek is het meest geschikt voor zand van los zand tot grofkorrelige aarde met een slib / kleigehalte van minder dan 20% (minder efficiënt met een fijnstofgehalte tussen 20% en 25%). RIC is van toepassing op diepten tot 5-6m met hamers van 9 ton en bij diepten tot 8-9m met hamers van 16 ton. De dieptewerking is sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid.

Toepassingen

 • Vrijwel alle landaanwinningsprojecten.
 • Offshore en nearshore kunstmatige eilanden.
 • Pijpleidingen, wegen en spoorwegen.
 • Energiecentrales, infrastructuur in het algemeen, hoewel er gelet moet worden op dieptebeperkingen.

Voordelen

 • Relatief goedkope methode.
 • Verhoogt het toelaatbare draagvermogen van de grond.
 • Minimaliseert totale en differentiële inklinkingen.
 • Beperkt het risico van liquefactie in geval van een aardbeving.
 • Minimale verstoring van oppervlakkige bodems, alleen nivellering vereist

Nadelen

 • Marginaal effectief wanneer bodems een fijnestofgehalte van meer dan 25% hebben.
 • Verdichting beperkt tot 5-6m met 9T hamers en 8-9 m met 16T hamers (niet geschikt voor matige of diepe verdichting van bodems).

High Impact Rollende Compactie

HIRC is een "dynamische" verdichtingstechniek bestaande uit een driehoekig, rechthoekig of zeshoekig "wiel" (meestal tussen 8 en 12 ton) gemonteerd op een aanhangwagen die door een tractor met een constante snelheid wordt getrokken. Het effect van de snelheid in combinatie met het "tampering" van het onregelmatige "wiel" zorgt voor een golvend effect dat de gronddeeltjes verdicht.

In tegenstelling tot het principe van het gewicht dat van een hoogte valt (zoals het geval is met Dynamic Compaction and High Impact Compaction), wordt met HIRC het "gewicht" getrokken, waardoor elke draai van het wiel met de oneven vorm een energie-inslaggolf genereert en zo de bodem verdicht. De diepte van de verdichting is kleiner dan met Dynamic Compaction of Rapid Impact Compaction, dus HIRC wordt beschouwd als een methode voor oppervlakkige verdichting.

Graph

Bodemtoepassingen en diepte

De High Impact Rollende Compactie techniek is toepasbaar op zand met een fijnstofgehalte van niet meer dan 10%, maar kan ook (wel minder effectief) met een iets hoger gehalte aan fijne gruis worden gebruikt. HIRC heeft een beperkte verbeteringsdiepte tot de bovenste 1.5m tot 2.0m. Het wordt bij voorkeur geïmplementeerd als aanvulling op andere verdichtingsmethoden, zoals VC of DC, die niet goed werken voor het verdichten van oppervlakkige grond.

Toepassingen

 • Een economische en snelle manier om grote uitbreidingen van grond te verdichten waarbij de bovenste 1.5 tot 2.0 m in één keer moet worden gecomprimeerd in vergelijking met de laag per laag verdichting.
 • Een verdichtingstechniek voor oppervlakkige bodems (bij voorkeur aanvullend op andere technieken als VC en DC) in landaanwinningsprojecten, gebouwen, offshore en nearshore kunstmatige eilanden, pijpleidingen, weg- en spoorwegbanen.

Voordelen

 • Snel, relatief goedkoop in vergelijking met laag per laag verdichting.
 • Vereist geen meerdere verhogingen van materiaal. Het kan een laag van maximaal 1.5-2.0m verdichten in één enkele inspanning.

Nadelen

 • Beperkt tot een diepte van verbetering van maximaal 1.5 tot 2.0m.
 • Niet geschikt voor kleinere projecten (minder dan 1 Ha) omdat het een bepaalde snelheid en luscyclus vereist.
Meer Producten