EN | NL | TH | ES

PVD & Voorboring voor de Ophoging van een Snelweg in Duitsland

In de buurt van Leipzig, Duitsland werkt CeTeau BV voor een Duitse opdrachtgever aan het installeren van verticale drains rondom grindpalen. Door de combinatie van grindpalen en  verticale drainage ontstaat een rotsvaste fundering voor de ophoging van een snelweg  (de grindpalen worden geboord tot aan het pleistocene zand). Echter omdat de bovenste 4 meter grondlaag uit harde leem met zwerfstenen bestaat, boren wij voor met onze boorinstallatie totdat we de zachte en natte kleilaag onder de leemlaag bereiken. Hierdoor kan de verticale drainagemachine de drains zonder problemen installeren tot een diepte van 17 meter onder de grond. Beide machines werken met behulp van GPS. 

Project informatie

Locatie : Rötha
Product : Verticale Drains, CT-D1009
Land : Duitsland
Hoeveelheid : 250.000
Klant : Keller
Periode : 2019

Meer Projecten