Home

Projects

News

Events

Contact Us

CeTeau Vertical Wick Drain

 • ระบบระบายน้ำแนวดิ่งสำเร็จรูป หรือ Wick Drains เป็นแถบระบายน้ำสำเร็จรูปประกอบด้วย แกนโพลีโพรไพลีนที่ถูกดันเข้าไปในโครงสร้างดิน เพื่อนำน้ำไหลผ่านเข้ามาทางด้านข้างทั้งสองด้านของแกน ซึ่งถูกหุ้มด้วยแผ่นกรองแบบไม่ถักทอที่เชื่อมต่อปลายแต่ละข้างด้วยการใช้แสงอุลตร้าโซนิค การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการระบายน้ำแนวดิ่งสำเร็จรูปนี้ถูกนำไปใช้ในงานหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับดินที่อิ่มน้ำ เช่น ดินเลน ดินเหนียว ดินเหนียวปนตะกอน ที่มีโอกาสเกิดการทรุดตัวมากๆ นอกจากนี้ แรงดันในช่องว่างในดินที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสาเหตุของการขาดเสถียรภาพของดินที่อาจนำไปสู่การลื่นไถลในแนวระนาบของดินได้

 • เนื่องจากน้ำไม่สามารถถูกกดอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดินต้องระบายน้ำเพื่อรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เช่น ตลิ่งทางในงานถนน เขื่อน การระบายน้ำแนวดิ่งสำเร็จรูปนี้ติดตั้งในแนวดิ่งเข้าไปในดินอ่อนเพื่อลดระยะทางการระบายน้ำซึ่งจะเร่งการทรุดตัวของดิน สำหรับดินที่มีอนุภาคขนาดเล็กเช่น ดินตะกอน หรือดินเหนียวจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแทนที่จะเป็นหลายปี ในการระบายน้ำออกและทำให้ดินจัดเรียงตัวใหม่ในแนวที่สามารถรับน้ำหนักกระทำใหม่ได้ ข้อดีของการระบายน้ำวิธีนี้จะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างและลดความเสี่ยงในการพังทลายของดินในแนวระนาบเนื่องจากประสิทธิภาพในการขับน้ำออกที่สูง ซึ่งเกิดจากวัสดุกรองที่ห่อหุ้มมีความสามารถในการกรองและการซึมผ่านของน้ำที่ดี

 • แกนระบายน้ำแนวดิ่งสำเร็จรูป ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ติดตั้งของบริษัทที่มีความเร็วสูง ซึ่งใช้ติดตั้งแถบระบายน้ำแนวดิ่งขนาด ความกว้าง100 มิลลิเมตร อุปกรณ์ติดตั้งใช้ระบบโฮโดรลิคที่ไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานแยกส่วนอย่างอื่นหรืออุปกรณ์เสริม ตำแหน่งการติดตั้งจะถูกกำหนดตามการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา น้ำที่ถูกระบายออกจะไหลเข้าแกนของแถบระบายน้ำผ่านขึ้นสู่ผิวดิน

 • แกนระบายน้ำจะถูกนำไปพันรอบชิ้นส่วนที่ติดตั้งบนแผ่นตัวยึด และปลายด้านหนึ่งของแถบระบายน้ำด้านที่ถูกพับจะถูกดึงกลับเข้าไปในอุปกรณ์ยึดจับจนกระทั่งแผ่นตัวยึดแนบชิดกับฐานของแกน

  อุปกรณ์ยึดจับของแกนระบายน้ำจะถูกติดตั้งเหนือจุดที่จะทำการระบายน้ำและถูกดันลงไปในดินในระดับความลึกที่ต้องการ เมื่อถึงระดับที่ต้องการระบายน้ำ กระบวนการทำงานของอุปกรณ์จะย้อนกลับ และอุปกรณ์ยึดจับจะปล่อยแกนระบายน้ำออก

  อุปกรณ์ติดตั้งแกนระบายน้ำแนวดิ่งสามารถใช้ได้กับ เครื่องเก็บข้อมูลของเซโต้ ที่ออกแบบมาเพื่อกำกับและควบคุมการติดตั้งแกนระบายน้ำแนวดิ่งโดยเฉพาะ โดยเครื่องเก็บข้อมูลสามารถกำหนดค่าต่างๆที่ต้องการได้ดังนี้

  • แรงสูงสุดที่ใช้ในการติดตั้ง
  • จำนวนของแถบระบายน้ำที่ติดตั่งแล้ว
  • การเตือนระดับความลึก
  • วันและเวลาทีทำการติดตั้ง
  • ความลึกที่ต้องการ
  • ปริมาณของแถบระบายน้ำที่ติดตั้งแล้ว


ระบบการใช้งานเป็นระบบเมริกัน จึงง่ายต่อการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก็บข้อมูล ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ในรูปแบบเอกเซล ซึ่งจะแสดงข้อมูลและกราฟของการต้านทานต่อดินของทุกๆแกนระบายน้ำได้

 • แกนระบายน้ำแนวดิ่ง มักถูกนำไปใช้เพื่อลดระยะเวลาการทรุดตัวของดิน และลดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการ และหลีกเลี่ยงการทรุดตัวของดินหลังการก่อสร้าง ระยะเวลาการทรุดตัวของดินจะลดลงอย่างมากหากใช้น้ำหนักชั่วคราวกระทำลงบนดิน

  การใช้งานหลัก
 • งานถนน ทางรถไฟ เขื่อน และสนามบิน
 • งานปรับปรุงคุณภาพดิน
 • งานก่อสร้างท่าเรือ
 • งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองและเขตอุตสาหกรรม

  การใช้งานด้านอื่นๆ
 • ความมีเสถียรภาพของตลิ่ง
 • การระบายน้ำออกจากดินหรือชั้นหิน
 • การเร่งการทรุดตัวด้วยระบบสุญญากาศ
 • การไล่อากาศออกจากดินถม

 

 • แกนระบายน้ำเซโต้ผลิตโดย บริษัท จีโอพลาส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย และ Capital Envoy (M) Sdn Bhd in Shah Alam ซึ่งตั้งอยู่ประเทศมาเลเซีย โรงงานมีกำลังการผลิตถึง 100,000,000 เมตรต่อปี วัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นโพลีโพรไพลีนชั้นดี ปราศจากสารเคมีที่ทำให้เกิดมลพิษในดิน วัสดุชั้นกรองทำจากวัสดุแบบไม่ถักทอซึ่งมั่นใจได้ถึงการรับแรงดึงที่สูงขณะเดียวกันยังมีการยืดตัวต่ำ จึงทำให้เกิดการเสียรูปน้อยจากการรับแรงดันสูงจากด้านข้างที่เกิดจากการระบายน้ำ ตัวกรองมีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรับเข้ากับโครงสร้างชั้นดินเฉพาะแหล่งได้ แกนระบายน้ำแนวดิ่งเซโต้ผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด สถานที่ผลิตทั้งในประเทศไทย และมาเลเซียได้รับการรับรองมาตรฐานรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน  UKAS, AJA Registrars (AJA08/12988) และ Global Group (7556213810) ตามลำดับ

  นอกจากนี้โรงงานผลิตในประเทศไทยยังผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ที่รับรองโดย AJA' Registrars certificate No. : AJA13/16511

  กรุณาส่งความต้องการผลิตภัณฑ์มาที่เรา
  และเราจะทำการผลิตแกนระบายน้ำที่เหนือความคาดหวังของท่าน

 

CeTeau Cell

CeTeau cell provides excellent
protection for slopes against

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Geogrid

Geogrids have been developed to overcome the bearing limits of

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Block Wall

CeTeau segmental reinforced blocks wall, Economical, Flexible

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Tube

The use of geotextile manufactured
into a containment product has

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Tex

Geotextiles have secured a valued
and permanent place among

VIEW PRODUCT

 

 

PVC Sheet Piles

CeTeau PVC sheet piling systems
are the new standard with many

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Clay Liner

Geosynthetic clay liners are high performance environmental liners

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Liners

Geomembranes are widely used for containment of liquids, solids

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Silt Protector

Silt Protector is a flexible membrane product that has

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Biogas

Turn need into virtue and generate income from waste products

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Gabions

For over a century, triple twist
hexagonal mesh has been used

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Stripdrain

The use of CeTeau composite strip drains for lateral drainage

VIEW PRODUCT

 

 

 

Vacuum Consolidation

The innovative CeTeau Vacuo is designed to accelerate the

VIEW PRODUCT

 

 

Vibro Stone Columns

In order to be able to offer the full spectrum of soil improvement

VIEW PRODUCT

 

 

Timber Wall Retention

CeTeau timber wall retention is a structurally engineered walling

VIEW PRODUCT

 

Vertical Wick Drain

Prefabricated Vertical Drains (PVD),
also called Wick Drains, are

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Water Stop

Waterstop-RX is a flexible
strip-concrete construction-joint

VIEW PRODUCT

 

 • CeTeau Water Stop