Home

Projects

News

Events

Contact Us

CeTeau Timber Wall Retention

 • กำแพงไม้กันดินของเซโต้เป็นระบบกำแพงที่ถูกออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม โดยใช้แนวคิดกำแพงที่มีช่วงยาว  ตามหลักแรงโน้มถ่วง อุปกรณ์ยึดต่อโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและได้รับการจดสิทธิบัตรจะยึดต่อท่อนไม้ให้เป็นโครงสร้างเปิดโล่งแนวยาว ภายในบรรจุหินที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี เพื่อต้านทานแรงดันดินและน้ำหนักกดทับ ความมั่นคงของโครงสร้างกำแพงกันดินนี้ เกิดจากการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบของโครงสร้างกำแพง และวัสดุขนาดเล็กที่อยู่ภายใน

 • การใช้งาน
  • งานภูมิทัศน์
  • งานกำแพงด้านวิศวกรรมโยธา
  • งานกำแพงกันเสียงรบกวน
  • งานเสริมเสถียรภาพของพื้นที่ลาดชัน
  • งานควบคุมการกัดเซาะ

 • แหล่งวัตถุดินและความคงทาน
  กำแพงไม้กันดินของเซโต้ผลิตในประเทศนิวซีแลนด์จากไม้เนื้ออ่อนของต้นสน  Radiata ในป่าที่มีการปลูกทดแทน ตัดขาย และบริหารจัดการ  กระบวนการผลิตได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำของขนาดของไม้ เครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน วัสดุทั้งหมดใช้น้ำยารักษาเนื้อไม่ที่เป็นส่วนผสมของ โครเมเตตคอปเปอร์อาร์เซเนต (CCA) ตามมาตรฐาน NZTPA H5,ASI604,BS5589 PCA และ AWPA CI986 ทำให้สามารถป้องกันปลวกและเชื้อราเข้าไปในเนื้อไม้ได้ การผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอายุการใช้งานของโครงสร้างใต้ดินสามารถยาวนานกว่า 125 ปี และชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ทั้งหมด ได้รับการรับรองว่าสามารถต้านทานการผุกร่อนและปลวกได้ถึง 50 ปี

 • ความสะดวกในการก่อสร้าง
  การก่อสร้างกำแพงไม้กันดินเซโต้มีความสะดวกและสามารถติดตั้งได้โดยช่างที่มีความชำนาญหรือช่างรับจ้างงานทั่วไปตามบ้านเรือน อย่างไรก็ดี สำหรับงานกำแพงกันดินขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ทางบริษัทมีเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์อยู่ทั่วโลก

 • วิธีการทางเทคนิค
  วิศวกรของเซโต้จะใช้โปรแกรมในการออกแบบเพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิคในการออกแบบและจัดทำรูปแบบรายละเอียดที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

 

CeTeau Cell

CeTeau cell provides excellent
protection for slopes against

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Geogrid

Geogrids have been developed to overcome the bearing limits of

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Block Wall

CeTeau segmental reinforced blocks wall, Economical, Flexible

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Tube

The use of geotextile manufactured
into a containment product has

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Tex

Geotextiles have secured a valued
and permanent place among

VIEW PRODUCT

 

 

PVC Sheet Piles

CeTeau PVC sheet piling systems
are the new standard with many

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Clay Liner

Geosynthetic clay liners are high performance environmental liners

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Liners

Geomembranes are widely used for containment of liquids, solids

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Silt Protector

Silt Protector is a flexible membrane product that has

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Biogas

Turn need into virtue and generate income from waste products

VIEW PRODUCT

 

 

CeTeau Gabions

For over a century, triple twist
hexagonal mesh has been used

VIEW PRODUCT

 

CeTeau Stripdrain

The use of CeTeau composite strip drains for lateral drainage

VIEW PRODUCT

 

 

 

Vacuum Consolidation

The innovative CeTeau Vacuo is designed to accelerate the

VIEW PRODUCT

 

 

Vibro Stone Columns

In order to be able to offer the full spectrum of soil improvement

VIEW PRODUCT

 

 

Timber Wall Retention

CeTeau timber wall retention is a structurally engineered walling

VIEW PRODUCT

 

Vertical Wick Drain

Prefabricated Vertical Drains (PVD),
also called Wick Drains, are

VIEW PRODUCT

 

 

 

CeTeau Water Stop

Waterstop-RX is a flexible
strip-concrete construction-joint

VIEW PRODUCT

 

 • CeTeau Water Stop